25 de jul. 2013

EPA 2T 2013: BAIXA L'ATUR MODERADAMENT

 
El nombre d'aturats torna a situar-se per sota dels sis milions de persones en el segon trimestre de l'any, després de baixar en 225.200 els desocupats. Així, el total es col·loca en 5.977.500 d'afectats i la taxa baixa gairebé un punt, fins al 26,26%, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El descens de la desocupació registrat en el segon trimestre d'aquest any és el més acusat en aquest trimestre des que va començar la crisi.

En el primer trimestre es va registrar un rècord d'aturats, després d'elevar fins als 6.202.700 el nombre de persones sense feina. La taxa va arribar al 27,16%.

Entre abril i juny, l'ocupació va augmentar en 149.000 persones, fins a situar el nombre d'ocupats en 16.783.800 i la taxa d'activitat en el 59,54%. Es tracta del segon millor trimestre des que va esclatar la crisi, després del de 2011, quan es van aconseguir generar 151.400 llocs de treball.

Tots els llocs de treball creats entre abril i juny pertanyien al sector privat, ja el sector públic va destruir 2.600 llocs de treball en aquest període (-0,09%). La pèrdua d'ocupació pública en el segon trimestre de 2013 és molt inferior a la registrada el mateix període de 2012, quan es van destruir 63.000 llocs de treball públics.

El nombre d'assalariats es va incrementar en 111.900 persones (+0,8%), tots ells amb contracte temporal, ja que els indefinits es van reduir en 50.400 en aquest període (-0,5%).

El descens de l'atur i l'augment de l'ocupació en el segon trimestre van afectar en major mesura als homes, que van reduir la seva xifra d'aturats en 161.900 persones (-4,9%), davant una retallada de l'atur femení de 63.300 aturades ( -2,1%). Amb aquestes dades, la taxa d'atur masculina es va situar en el 25,58%, percentatge 1,2 punts inferior al del primer trimestre, mentre que la femenina va arribar al 27,06%, amb una caiguda intertrimestral superior a mig punt percentual. 

Serveis i agricultura tiren l'ocupació
En el segon trimestre, els serveis i l'agricultura van crear ocupació, mentre que la construcció i la indústria van destruir llocs de treball, encara que no en tanta quantitat com perquè el saldo final és negatiu.

En concret, la construcció va destruir 26.500 llocs de treball en el segon trimestre (-2,5%) i la indústria, 16.800 (-0,7%), enfront dels 154.800 llocs de treball creats en el sector serveis (+1,2% ) i els 37.500 llocs de treball agrícoles que es van generar en aquest període (+5,2%).

En el segon trimestre, el nombre d'assalariats va augmentar en 111.900 persones (+0,8%), tots ells amb contracte temporal, ja que els indefinits es van reduir en 50.400 persones (-0,5%). Per la seva banda, els assalariats temporals van créixer en 162.200 (+5,4%), situant-se la taxa de temporalitat en el 23,1%, un punt superior a la del trimestre anterior.

Bona part de l'ocupació creada en el segon trimestre va ser a temps parcial (92.600), un 3,5% més, davant l'augment de 56.400 llocs de treball a temps complet (+0,4%). Per la seva banda, els treballadors per compte propi es van incrementar en el segon trimestre en 37.300 persones (+1,2%), el que va situar el nombre total de treballadors per compte propi en 3.049.400 persones. 

Descendeix l'atur juvenil 
L'atur juvenil-de menors de 25 anys-ha disminuït lleugerament en el segon trimestre de l'any fins a una taxa del 56,14% (un 1,08 punts menys que entre gener i abril, una mica millor que la baixada general de 0, 9), el que porta el nombre de joves aturats a 933.300.

Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la majoria d'aquests joves aturats està en la franja entre 20-24 anys (729.400), mentre que entre 16 i 19 anys arriben a 203.900.

La taxa d'atur dels homes menors de 25 anys queda en 56,30%, enfront del 59,21% del primer trimestre, una baixada que va ser més acusada que entre les dones, que van passar de 54,96-55,95 a el mateix període.

En total, han estat 505.600 homes aturats (112.100 entre 16 i 19 anys i 393.500 entre 20 i 24) i 427.800 joves actives sense feina (91.900 entre 16 i 19 i 335.900 entre 20 i 24 anys). 


Més atur entre els que busquen la primera feina
Desagregant les dades d'atur per nacionalitats, l'atur dels espanyols va baixar en el segon trimestre en 79.800 persones (-1,7%), mentre que els estrangers en situació d'atur van baixar en 145.400 persones (+6,6%). D'aquesta manera, dos de cada tres aturats menys del segon trimestre eren estrangers; la taxa d'atur en el 35,7%, xifra 3,5 punts inferior a la del trimestre precedent, mentre que la dels espanyols va baixar quatre dècimes, fins el 24,69%.

Per sectors, la desocupació va retrocedir en el segon trimestre en tots ells, a excepció del col · lectiu que cerca la primera feina, on va augmentar en 23.500 persones (+4,8%). Els majors descensos se'ls van anotar els serveis, amb 157.900 aturats menys (-8,6%), i la indústria, amb 37.500 desocupats menys (-11,8%). Li van seguir la construcció, que va restar 25.500 aturats (-6,7%), l'agricultura, amb 24.200 aturats menys (-8,1%), i els aturats de llarga durada, que van baixar en 3.500 (-0,1%) .En l'últim any, els sectors on més s'ha incrementat l'atur en termes quantitatius són el col · lectiu d'aturats de llarga durada, amb 404.800 aturats més (+16,2%), i els que busquen la primera feina, amb 18.300 desocupats més (+3,7%).Baixa en 14 autonomies
L'atur va baixar en el segon trimestre en 14 comunitats autònomes, i va pujar a Cantàbria (3.600 aturats més), la Rioja (2.700) i Galícia (800). Entre els descensos, els més grans van correspondre a Madrid, amb 39.400 aturats menys, Balears (38.300 aturats) i Andalusia (33.300 aturats).

Quant a l'ocupació, aquesta va caure en el segon trimestre en vuit comunitats autònomes. Les regions on més llocs de treball es van destruir entre abril i juny van ser Madrid (19.400) i les Canàries (-9.000), mentre que les que més llocs de treball van crear van ser Balears (68.100) i Andalusia (61.700).


L'ATUR HA BAIXAT A LA C. VALENCIANA EN 3.600 PERSONES DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE L'ANY SOBRE TOT A ALACANT, MENTRE AUGMENTA A VALÈNCIA I A CASTELLÓ: EN TOTAL 723.900 ATURATS AMB UNA TAXA DEL 29,06 %

La desocupació va baixar en 3.600 persones durant el segon trimestre de l'any, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) donades a conèixer aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística, el que representa una caiguda del 0,13 en la taxa de atur.

D'aquesta manera, la xifra total de desocupats a la Comunitat Valenciana cau fins a les 723.900 persones respecte al primer trimestre, alhora que la taxa d'atur se situa en el 29,06% de la població activa. Es tracta d'una reducció, en qualsevol cas, inferior a la mitjana nacional, que arriba el 0,90%.

No en va, el nombre d'aturats ha caigut a tot Espanya per sota dels sis milions d'aturats (5.977.500), 225.200 menys que en l'última EPA, un descens que també es tradueix a la taxa d'atur, el 26, 26% de la població activa.

A la Comunitat Valenciana, l'atur es redueix a la província d'Alacant, on el potencial turístic és major (-2,28% fins als 27,33 i 248.100 desocupats) i suvbe a la resta. A València puja un 1,30, fins a una taxa del 28,28% i 381.900 persones sense feina, ia Castelló un 0,24%, fins al 31,94% i un total de 93.900 desocupats.

En la variació anual, la Comunitat Valenciana ha registrat un dels majors augments anuals en termes absoluts (48.300 persones), per darrere d'Andalusia (77.500 aturats més) i Catalunya (51.400), segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.LA TAXA D'ATUR A CASTELLÓ SUPERA EL 32% I FREGA ELS NIVELLS D'ANDALUSIA

Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre del 2013, publicades per l'Institut Nacional d'Estadística aquest dijous, demostren que complerta la meitat de l'any, la desocupació a la província de Castelló continua pujant i la taxa d'atur supera ja el 32% respecte de la població en concidiones de treballar.

A data de 30 de juny de 2013, segons l'EPA, la província de Castelló va registrar un total de 197.900 ocupats i 93.900 aturats, xifres que es tradueixen en una taxa d'ocupació del 60,7% i una taxa d'atur del 32,18 % i que 'persegueixen' perillosament les xifres de les comunitats més castigades per l'atur, com Andalusia i Extremadura.

En el conjunt de la Comunitat Valenciana, la desocupació va baixar en 3.600 persones en el segon trimestre de l'any i la taxa en la comunitat se situa en 29,06%, tres punts per sota de la castellonenca.

Font: INE /Europa Press / El País / El Mundo


Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes