26 de nov. 2011

TEMA 5: EL TEMPS I EL CLIMA (1r. d'ESO)


Els fenòmens atmosfèrics es produeixen a la part baixa de l’atmosfera, anomenada troposfera. L’oratge o temps és la situació canviant de l’atmosfera en un punt i moment. El clima, en canvi, es refereix a les condicions atmosfèriques constants que es donen en una zona durant un llarg període de temps (10.000 anys de clima mediterrani a la nostra comarca) i que arriben a caracteritzar-la (hiverns suaus, estius calorosos, pluges escasses amb fenòmens de gota freda a la tardor, etc.)


1. L’atmosfera

1.1. L’atmosfera.- L’atmosfera és una capa gasosa de més de 1000 km de gruix que envolta la Terra que, entre d’altres funcions, evita que els raigs solars arriben directament a la superfície de la Terra, fa possible la vida al nostre planeta i actua com a escut protector contra la caiguda de meteorits.


1.2. Un filtre de les radiacions solars.- L’ozó (O3), un gas que es troba a les capes altes de l’atmosfera, impedeix que arriben a la superfície terrestre les radiacions ultraviolades, nocives per als éssers vius. Quan la capa d’ozó entra en contacte amb certs gasos, com els que desprenen algunes indústries, es redueix fins al punt de produir-s’hi forats per on entren els raigs ultraviolats que poden produir certes malalties, com el càncer de pell o els problemes oculars. La retirada de l’ús d’esprais i productes químics nocius han aconseguit durant la darrera dècada tancar un poc el forat antàrtic de la capa d’ozó.


2. La temperatura

2.1. La temperatura atmosfèrica.- La temperatura atmosfèrica és el grau de calfament de l’aire a causa de la radiació solar. L’atmosfera es calfa des de baix: els raigs solars toquen l’escorça terrestre que transmet la calor a l’aire que l’envolta.


2.2. Factors que modifiquen la temperatura.- Els canvis de temperatura vénen determinats per la latitud, l’altitud i la distància respecte del mar. El factor que influeix més en la temperatura és la insolació que, al seu torn, depén en gran mesura de la latitud o distància a l’Equador. Amb l’altitud les capes d’aire es fan menys denses i no són capaces de retenir la calor; per tant, a més altura, menys temperatura. També el mar suavitza les temperatures de les terres situades prop de les costes, ja que els líquids tarden més en escalfar-se i refredar-se que els sòlids (quan la terra es freda, la mar encara reté la calor de l’estiu i, a l’inrevés, quan la roca ja és calenta als inicis de l’estiu, l’aigua de la mar encara és freda).


3. La humitat de l’aire i les precipitacions

3.1. La humitat de l’aire.- La humitat és la quantitat de vapor d’aigua de l’aire. A més temperatura, més quantitat de vapor d’aigua pot absorbir l’aire. El grau d’humitat es mesura amb l’higròmetre.


3.2. Els núvols i les precipitacions.- Quan l’aire humit es calfa puja; a mesura que puja, comença a refredar-se i això provoca que es condense en gotes molt petites que s’uneixen i formen els núvols. Si l’aire continua pujant o refredant-se, les gotes es van unint i augmentant fins que el pes les precipita en forma de pluja. Quan la temperatura de l’aire és molt baixa, els vidres de gel dels núvols no es fonen quan cauen sinó que s’uneixen entre ells i formen suaus flocs de neu. El granís es forma quan els cristalls de gel dels núvols són arrossegats per un corrent ràpid d’aire ascendent (i cau pel seu propi pes).


4. La pressió atmosfèrica i el vent

4.1. La pressió atmosfèrica.- El pes o força que fa l’aire sobre la superfície terrestre s’anomena pressió atmosfèrica, la qual depén de l’altitud, de la temperatura de l’aire i dels corrents d’aire que circulen al voltant de la Terra (corrents en jet). L’aire càlid produeix zones de baixes pressions (depressió o borrasca), mentre que l’aire fred origina zones d’altes pressions (anticiclons).


4.2. El vent.- El vent és una massa d’aire en moviment que s’origina entre dues zones de pressions atmosfèriques diferents, des de la zona d’altes pressions en direcció cap a les baixes pressions. La intensitat és més gran quan major és la diferència entre pressions. Al nostre planeta hi ha vents constants: alisis (equador), vents estacionals (monsons) i vents locals com ara el vent de llevant...


Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes