22 de maig 2010

LA SELECTIVITAT 2010 COMENÇA EL 9 DE JUNY


Retarden al 9 de juny els exàmens de la Selectivitat: La vaga de funcionaris ajorna les proves previstes (per al 8 de juny i en 4 dies), que se celebraran en tres dies (9,10 i 11 de juny)

Les Proves d'Accés a la Universitat corresponents a la convocatòria de juny de 2010 se celebraran en tres dies, entre el 9 i el 11 de juny (dimecres i dijous i divendres), en comptes de en quatre com estava previst, segons va anunciar ahir el director general d'Universitat i Estudis Superiors, Jesús Marí.

Així ho ha acordat la Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció de les PAU, en la reunió que es va celebrar ahir divendres, al matí, a la seu de la Conselleria d'Educació a València. Aquesta comissió està integrada per representants de la Conselleria i els vicerectors de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Marí va assenyalar que la decisió d'iniciar els exàmens de Selectivitat el dia 9 de juny, en lloc del 8, s'ha pres amb la finalitat d'evitar possibles complicacions derivades de la vaga de funcionaris prevista per a aquest dia. Per la seua banda, les proves de la convocatòria extraordinària de setembre també se celebraran en tres dies, concretament el 9, 10 i 13 de setembre (és a dir, dijous i divendres i dilluns).

"Aquesta decisió ha estat presa de forma consensuada, un cop escoltays els suggeriments de les mateixes universitats, amb l'objectiu de garantir la plena normalitat en el desenvolupament d'aquestes proves", va assegurar el director general.

Marí va explicar que la principal dificultat a l'hora de compactar els horaris dels exàmens de quatre a tres dies "està en el fet que, amb el nou model de Selectivitat que entra en vigor aquest curs, els alumnes poden triar examinar-se de qualsevol de les assignatures de lliure elecció incloses en el catàleg, fins i tot encara que no l'hagen cursat i no pertanyen a la seua especialitat".

"Això pot motivar que, amb el nou horari, alguns estudiants puguen tenir dos exàmens a la mateixa hora. Per evitar, en la mesura del possible, que es puguen donar aquests casos, s'ha fet coincidir en l'horari assignatures que, a priori, és poc probable que siguen elegides simultàniament", va afegir.

"Si encara així es dóna algun cas, l'alumne realitzarà l'examen d'una de les matèries el dia fixat en el calendari oficial i l'altra prova la farà o bé dins del període ordinari si és possible, és a dir, entre el 9 i el 11 de juny, i si no el podrà realitzar el dissabte 12 de juny o el dilluns 14 de juny ", va destacar.

En qualsevol cas, -va precisar Marí- els possibles "solapaments" no es coneixeran fins al 7 de juny, una vegada conclòs el termini de matrícula en les proves. Serà llavors quan s'informarà als alumnes sobre quin dia, en concret, han de fer cada examen.

NOVA SELECTIVITAT

Aquest és el primer curs en què s'aplicarà la nova estructura de les proves d'accés als ensenyaments oficials de grau que substitueixen l'anterior Selectivitat, d'acord amb la normativa estatal.

Entre les principals novetats destaca que la prova s'estructurarà en dues parts: General, que serà obligatòria per a tots. Constarà de cinc exercicis, en comptes de set com fins ara, sobre les matèries comunes del segon curs de Batxillerat (Llengua castellana i literatura, Valencià, Història d'Espanya o Història de la Filosofia, llengua estrangera) i una de les assignatures de modalitat, triada prèviament per l'alumne.

A més, es crea una segona part, anomenada Específica, que tindrà caràcter voluntari, i es realitzarà sobre les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat diferents de la de la Fase General que trie l'alumne en el moment de matricular-se en les proves d'accés, encara que no les haja cursat.

Aquesta fase permetrà a l'estudiant incrementar la seua puntuació en quatre punts (com a màxim), de manera que la qualificació màxima de per accedir als diferents graus serà de 14 punts, en lloc de 10 com fins ara. Per poder puntuar en la fase específica l'alumne haurà d'obtenir almenys un 5 en la matèria.

La validesa dels resultats de la Fase General és indefinida. D'aquesta manera, els alumnes que superen la primera fase i vulguen presentar-se en successives convocatòries, així com els que hagueren superat la prova d'accés abans del 2010 podran examinar-se únicament de la fase específica per a accedir a cada titulació universitària. Aquesta última tindrà validesa durant els dos cursos acadèmics següents.

Així mateix, desapareixen les vies d'accés diferenciades, de manera que tots els alumnes que superen les proves tindran la mateixa preferència per accedir a totes les titulacions universitàries.
================================================================

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes