1 de gen. 2015

UNITAT 8.- ÀREA DE PROVEÏMENT (2BAH)

En el procés de la compravenda, l'empresa ha de gestionar els procediments administratius i la documentació que es genera amb rigorositat i control en les operacions que es poden derivar per obtenir els millors resultats amb els costos mínims possibles.

Quan un client demana uns articles a l’empresa aquesta ha d’estar preparada per satisfer les seues necessitats. Aquestes comandes poden ser periòdiques o imprevistes; per tant, al magatzem s’han de realitzar unes operacions per gestionar i controlar les existències. És el que es denomina proveïment. En el món administratiu podem trobar alguns departaments encarregats del proveïment amb noms diferents, segons estiga estructurada l’empresa.

Però tant si és una empresa de producció com una empresa que adquireix els productes per a la seua comercialització, existeix un lloc anomenat magatzem on hi ha els articles que es venen ordenats i classificats per uns criteris determinats i decidits per l’empresa. Aquests criteris han de ser els millors per obtenir el control i gestió necessaris de les existències i el màxim rendiment i agilitat en la satisfacció de la demanda dels clients.

L’emmagatzematge engloba diversos conceptes necessaris per al bon funcionament del procés de la compravenda. Els encarregats del magatzem han de tenir unes relacions i comunicacions òptimes amb el departament de vendes o la persona encarregada de les vendes (això significa l'eixida d’articles del magatzem) i amb el departament de compres o la persona encarregada de les compres (necessitat d’aprovisionar per tenir existències al magatzem). Aquesta connexió interdepartamental permetrà que la gestió i control del magatzem es puga portar a terme, demanant les unitats necessàries en el moment necessari per poder fer front a les comandes dels clients i als possibles imprevistos que puguen aparèixer.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes