7 de jul. 2011

LA NATALITAT CAU A NIVELLS DE 2003


La xifra de naixements es va reduir gairebé un 2% i la taxa bruta es va situar en 10,51, la més baixa dels últims set anys. L'Institut Nacional d'Estadística atribueix el retrocés al descens de dones en edat fèrtil


La natalitat a Espanya  segueix la seua tendència a la baixa des de 2009, com a conseqüència de la crisi econòmica i l'aturada en sec de l'arribada d'immigrants, però en els darrers mesos ha caigut a nivells que no es registraven des del 2003, segons es desprèn de l'Enquesta Moviment Natural de la Població corresponent al 2010, que ha difós avui l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que també reflecteix que l'esperança de vida ha augmentat fins als 82 anys i que és més elevada entre les dones (84,9 anys) que entre els homes (78,9).

El 2010, el nombre de naixements va ser de 484.055, dada que suposa una baixada de gairebé un 2% respecte a l'any anterior. Així mateix, la taxa bruta de natalitat (els naixements per cada 1.000 habitants) es va situar en 10,51, el seu nivell més baix en els últims set anys. La caiguda del nombre de naixements es registra per segon any consecutiu després de 10 anys de continu creixement.

Descens de la mortalitat
Segons l'INE, la caiguda de la natalitat és deguda a un descens progressiu del nombre de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat (nombre de fills per dona), que es va situar en 1,38, només va experimentar un lleuger descens respecte al 2009. De l'estadística també se'n desprèn que l'edat mitjana a què les dones accedeixen a la maternitat s'ha endarrerit fins als 31,2 anys. Les donesestrangeres segueixen tenint fills quan són més joves (28,7 anys) en relació amb les espanyoles(31,9). El 20,3% del total de naixements van ser de mares estrangeres, un percentatge que es manté en nivells similars als dels dos últims anys.

Respecte a les morts, la xifra (378.667) es va reduir respecte a l'any anterior i el creixement vegetatiu es va situar en 105.388 persones, el nivell més baix des del 2005. La taxa de mortalitat(morts per cada 1.000 habitants) es va situar en 8,34 davant el 8,22 de l'any anterior. Del total de morts, només un 2,8% era de nacionalitat estrangera malgrat que aquest col·lectiu suposa més del 12% de la població resident.Més naixements a Catalunya

També va caure la xifra de matrimonis, que l'any passat es va situar en 169.020, cosa que suposa undescens del 3,6% respecte al 2009. En el 21,5% dels casaments, almenys un dels cònjuges era estranger, percentatge similar a l'any anterior. Els matrimonis registrats entre persones del mateix sexe van representar el 2,1% del total davant l'1,7% del 2009.

Per comunitats autònomes, el creixement vegetatiu va ser negatiu a Galícia, Castella i Lleó, Astúries, Extremadura i Aragó (en aquestes cinc regions el nombre de defuncions va superar el de naixements). Astúries (7,39 nascuts per cada 1.000 habitants), Galícia (8,07) i Castella i Lleó (8,24) van registrar les taxes de natalitat més baixes i també les taxes de mortalitat més elevades.

A Catalunya, el creixement vegetatiu va ser de 24.838 persones, la taxa de natalitat va ser de l'11,50 --només superada per Ceuta (15,37), Melilla (18,20) i Múrcia (12,35)--, la de mortalitat, del 8,10, i la de nupcialitat, del 3,84.


LA MATERNITAT ES RETARDA A L'EDAT RÈCORD DELS 32 ANYS

En total, a Espanya neixen 10,57 nens per cada mil habitants, la taxa més baixa de l'últim lustre. A més, l'edat mitjana en la qual les espanyoles tenen el seu primer fill se situa en els 29,79, mentre que fa deu anys estava en els 29,09.
Les dones que viuen a Espanya retarden cada vegada més el moment de tenir fills, tendència que s'ha anat aguditzant en els últims temps fins als 31,12 anys, un màxim històric que es va registrar entre gener i juny de 2010, període en el qual, a més, va caure un 3,2 per cent la natalitat. Així es desprèn de l'Estadística de Moviment de Població de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que indica que en el primer semestre de 2010 van néixer 485.901 nens, dels quals el 20,1 per cent eren fills de mare estrangera, un 0,1 per cent menys que un any abans.

Segons el parer de l'INE, el descens de la natalitat té a veure amb "l'efecte combinat d'una menor fecunditat i d'una reducció progressiva del nombre de dones en edat fèrtil", ja que el nombre de fills per cada dona resident a Espanya es va reduir fins a 1,38 de mitjana entre gener i juny de 2010, en línia amb el descens registrat en 2009, quan s'explicaven 1,39 enfront d'1,46 de 2008.


Augmenta l'esperança de vida
L'estadística indica que mentre cau la natalitat, augmenta l'esperança de vida en néixer, ja que en el primer semestre de 2010 es va elevar respecte als anys anteriors fins als 78,66 anys en els homes -0,11 anys més que en 2009- i els 84,65 en les dones -0,09 anys més.


Es casen menys parelles
Respecte a la nupcialidad, el document de l'INE constata que en el primer semestre de l'any passat va haver-hi 75.708 matrimonis, un 3,8 per cent menys que en el mateix període de 2009. A més, la taxa bruta de nupcialidad es va reduir fins a 3,75 per cada mil habitants, enfront de 3,82 de 2009.

En el 24,4 per cent dels matrimonis celebrats a Espanya durant aquest període, almenys un dels cònjuges era estranger. Quant als matrimonis entre persones del mateix sexe, les dades reflecteixen que representen el 2,5 per cent del total d'unions, la majoria entre homes (62,9%).

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes