16 de març 2011

JAPÓ: VOCABULARI NUCLEAR


El greu accident nuclear del Japó, com a conseqüència dels terratrèmols i els tsunamis de la darrera setmana, està provocant el debat nuclear a Europa però també a l'Estat espanyol on algunes centrals, com ara la de Garoña, estan acabant el seu període de vigència i, ara mateix, no sembla el més adient perllongar la seua vida productiva malgrat el dèficit energètic secular.

Aquest vocabulari nuclear d'El País us pot resultar útil per comprendre la magnitud de la tragèdia que, per moments, se va eixamplant:


Fusió del nucli: És un dany greu del nucli del reactor a causa d'un sobreescalfament. La fusió del nucli es produeix quan una fallada greu del sistema de la central impedeix l'adequada refrigeració del nucli del reactor. Sense aquesta refrigeració, els suports que contenen el combustible nuclear es rescalfen fins a arribar a fondre's. Aquesta situació suposa un gran perill ja que existeix el risc que el material radioactiu (el combustible nuclear) sigui emès a l'atmosfera. Així mateix, la fusió del nucli fa al reactor inestable fins que sigui reparat. (No confondre amb fusió nuclear, que és la reacció entre nuclis d'àtoms lleugers que condueix a la formació d'un altre nucli més pesat, en un procés que va acompanyat de l'emissió de partícules elementals i d'energia).


Reactor nuclear: Instal·lació en què s'inicia, manté i controla una reacció nuclear en cadena. Hi ha dos tipus: el reactor (nuclear) d'aigua a pressió, que és un reactor refrigerat amb aigua natural a una pressió superior a la de saturació, per impedir l'ebullició, i el reactor d'aigua en ebullició, que és un reactor refrigerat amb aigua natural, que es fa bullir en el nucli en una quantitat considerable.

Contenció: És l'estructura que conté el nucli del reactor. Està construït amb parets de formigó armat i acer.

Atuell: Recipient que conté el nucli d'un reactor nuclear, amb les beines de combustible, el reflector, l'aigua radioactiva, part del refrigerant i altres components.

Beina del combustible: Coberta que conté les barres de combustible. És un recipient hermètic que alberga el combustible nuclear. Impedeix la sortida dels productes de la fissió i garanteix la resistència mecànica que assegura la integritat del combustible. Estan col.locades a l'interior del vas.

Barres de combustible: És el combustible nuclear disposat en forma de barra i format per pastilles. Estan col.locades a l'interior de la beina.


Fusió nuclear: Reacció entre nuclis d'àtoms lleugers que condueix a la formació d'un altre nucli més pesat. El procés va acompanyat de l'emissió de partícules elementals i d'energia.

Fissió nuclear: Reacció nuclear en la qual té lloc la ruptura d'un nucli pesat, generalment en dos fragments la grandària són del mateix ordre de magnitud, i en la qual s'emeten neutrons i s'allibera gran quantitat d'energia. És el procés habitual que es porta a terme a les centrals nuclears.

Circuit de refrigeració exterior: Circuit d'aigua que es pren d'una font natural (riu, embassament, llac, mar) i s'usa per condensar el vapor d'aigua una vegada que aquest ha mogut la turbina (de forma similar a les de qualsevol altra central tèrmica de carbó, fueloil o gas). L'aigua, que mai està en contacte amb el combustible nuclear, es retorna al riu, l'embassament o el mar, a una temperatura lleugerament superior a la que es va prendre.


Circuit primari de refrigeració: Sistema tancat pel qual circula el fluid refrigerant d'un reactor nuclear (en la majoria, aigua) que extreu la calor generada en el nucli per la reacció nuclear. És el circuit que conté el fluid que està directament en contacte amb els elements combustibles.

Circuit secundari de refrigeració: Sistema tancat pel qual circula aigua que recull la calor del fluid del circuit primari, sense barrejar-se amb ell, per a convertir-se en vapor i incidir sobre la turbina per produir electricitat. L'intercanvi de calor entre dos circuits es realitza en el generador de vapor, de manera que l'aigua del circuit no està mai en contacte directe amb el combustible.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes