28 de juny 2010

EL 96,33% DELS ESTUDIANTS VALENCIANS APROVA LA SELECTIVITAT 2010


VALÈNCIA, (EUROPA PRESS).- El 96,33% dels alumnes de la Comunitat Valenciana que s'han presentat a la convocatòria de juny de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han superat els exàmens. En total, dels alumnes matriculats en la fase General s'han presentat 15.687 alumnes dels quals han resultat aptes 15.111 estudiants. A més d'estos, s'han presentat a la selectivitat només a la Fase Específica un total de 327 estudiants, ha informat hui la Conselleria d'Educació.

El director general d'Universitat i Estudis Superiors, Jesús Marí, ha manifestat la seua satisfacció "amb els resultats que han obtingut els estudiants i amb el desenvolupament de les proves de selectivitat ja que, malgrat les novetats introduïdes enguany, s'han desenvolupat sense cap tipus d'incidència destacable".

En este sentit, ha felicitat a tots els alumnes que s'han presentat per l'esforç que han realitzat estos dies i els ha animat a mantindre amb esta tenacitat al llarg de la seua futura camí universitària.

Marí ha recordat que gran part del futur de la Comunitat Valenciana "està en mans d'estos estudiants per esta raó el Consell porta anys desplegant una política de suport sense precedents que ha mobilitzat en els últims set anys al voltant de 5.700 milions d'euros en matèria de finançament universitària".

Per primera vegada, les cinc universitats públiques han utilitzat un únic sistema informàtic allotjat als servidors de la Conselleria d'Educació. Les dades es poden consultar al web https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec mitjançant el portal de l'alumne Paseu.

Mitjançant usuari i contrasenya que es proporciona a l'alumne a l'iniciar les proves, este pot consultar les qualificacions obtingudes en les proves d'accés, a més d'introduir les reclamacions o sol·licituds de revisió en els moments en els quals el procés de revisions i reclamacions així ho establix.

Per universitats, els matriculats al selectiu en la seua Fase General es desglossen de la següent manera: a la Universitat d'Alacant es van matricular 2.819 alumnes, s'han presentat 2.813 i han aprovat 2.710; a la Universitat Jaume I, 1.821 matriculats, 1.818 presentats i 1.727 aprovats; a la Universitat Miguel Hernández de Elche 2.729 inscrits, 2.725 presentats i 2.652 aptes; a la Universitat Politècnica de València 3.687 matriculats, 3.678 presentats i 3.526 aprovats; finalment, a la Universitat de València es van matricular 4.658 alumnes, s'han presentat 4.653 i han aprovat 4.496 estudiants.

Pel que fa als percentatges d'aprovats, per universitats les dades són les següents: Universitat Miguel Hernández 97,32% aptes; UJI 94,99% aptes; UPV 95,87% aptes; Universitat de València 96,63% aptes i Universitat d'Alacant 96,34% aptes.


NOTA MITJANA

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat la selectivitat el juny ha estat d'un 6,09 (un 6,10 en el cas dels homes i un 6,08 en les dones). Per universitats, la nota mitjana ha estat d'un 6 en el cas dels estudiants examinats per la UJI de Castelló; un 6,09 en la UV; un 6,27 a la UMH d'Elx; un 6,13 en la UA i un 5,96 en el cas dels presentats a la UPV.

La direcció general d'Universitat i Estudis Superiors també informa que la presentació de sol·licituds de reclamació o revisió s'ha efectuat a les universitats on s'han realitzat les proves. El termini per a presentar estes reclamacions va finalitzar el propassat 23 de juny per a les províncies de València, Alacant i Castelló.

Els alumnes que han superat la selectivitat i vullguen cursar estudis superiors i de grau que tinguen un número limitat de places d'accés en les universitats de la Comunitat Valenciana hauran de presentar una sol·licitud on s'assenyalaran, per ordre de preferència, fins a un màxim de deu ensenyaments universitàries.

Els resultats obtingut en la fase Específica es valoraran durant este procés, i puntuaran en funció de la titulació a la qual l'alumne vullga accedir.

El tràmit pot realitzar-se mitjançant el procediment establit al web www.preinscripcion.gva.es; després d'imprés, el full de preinscripció haurà de presentar-se al centre docent de la Comunitat Valenciana on l'estudiant hi haja cursat els estudis de 2n de Batxillerat fins al proper 5 de juliol.

Els estudiants que sol·liciten plaça en universitats públiques fora de la Comunitat Valenciana deuran acollir-se al procediment establit per la comunitat autònoma on radique la universitat elegida.

A més dels alumnes que han aprovat les PAU, també poden participar en el procediment de preinscripció els que ja tenen un altre títol universitari, els estudiants procedents d'altres països de la Unió Europea o d'un altre estat amb el qual Espanya hi ha subscrit acord internacional que reunisquen els requisits acadèmics exigits al seu país per a accedir a la universitat i els que han superat les proves per a majors de 25 anys, 40 o 45 anys.

També podran accedir els que han superat un Cicle Formatiu d'FP de grau superior, FP de segon grau o un mòdul professional de nivell III, als ensenyaments superiors vinculades amb els ensenyaments que hagin cursat.

A més, les universitats reserven el 3% de les places ofertes per als esportistes d'alt nivell o alt rendiment, i addicionalment el 5% de les places corresponents als ensenyaments conduents als títols de grau en Fisioteràpia I grau en Mestre d'Educació Primària i el 10% per als ensenyaments de grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, per a titulats un 3%, per a majors de 40 i 45 anys un 1% en cada grup; per a majors de 25 anys un 3% i per a discapacitats un 5%.
===============================================================

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes