19 de març 2015

UNITAT 9.- ÀREA COMERCIAL: EL MÀRQUETING (2BAH)

 

El Mercat actual es caracteritza per la intensa competència, d'ací la importància de la funció comercial que consisteix, bàsicament, a definir què, com, quan i a qui s’ha de vendre per a obtenir més beneficis, així com controlar l’adequació dels resultats a les previsions efectuades.

L’empresa podrà obtenir avantatge sobre les competidores si aconsegueix:
- Ser la primera d’atendre una necessitat del consumidor.
- Incorporar una tècnica productiva que redueixi costos i permeta disminuir preus.
- Assolir superiors nivells de qualitat.
- Donar-se a conèixer i arribar a més consumidors
- Convèncer el consumidor sobre els avantatges dels seus productes respecte de la competència.

Per fer un pla de màrqueting cal aplicar tècniques d’investigació de mercats : consisteix en un procés sistemàtic que té com a objectiu obtenir informació rellevant, fiable i suficient que permeti que els responsables de dur a terme la planificació estratègica de màrqueting puguin prendre decisions amb el mínim risc. Les tècniques més habituals són:
- Les enquestes
- L’observació directa
- L’experimentació

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes