5 de des. 2014

UNITAT 5.- CLASSES D'EMPRESES (2BAH)

 


FORMES JURÍDIQUES DE L'EMPRESA:
• Empresa individual.- L'empresa és una persona, un autònom que realitza una activitat econòmica (un dissenyador a casa seva, un fruiter que posi una fruiteria…). Els béns de l’empresa són seus, i si l’empresa té algun deute el pagarà amb el seu patrimoni (responsabilitat, per tant, il·limitada). Mínim de socis 1 (no té sentit parlar de socis, de fet), no hi ha capital mínim.
• Societat de responsabilitat limitada (SRL o SL).- Pot estar formada per un mínim d’un soci, però està concebuda per ser gestionada per uns òrgans de govern triats per tots els socis, de manera que ho està per a un nombre de socis més gran que l’empresa col·lectiva. Els socis en principi només posen diners, no treballen a l’empresa, tret d’aquells que estan als òrgans de govern. Els socis tenen responsabilitat limitada, és a dir, si l’empresa té deutes només podran perdre els diners que van posar a l’empresa, no poden perdre diners seus. El capital mínim per engegar-la són 3000 euros, dividits en participacions socials. Una varietat molt popular avui dia és la Societat Limitada nova empresa, que està pensada per facilitar la creació de petites empreses. És una societat limitada que amb un màxim de 5 socis es pot constituir només mitjançant tràmits electrònics i portar una comptabilitat molt simple.
• Societat Anònima (SA).- Està concebuda per a empreses molt grans, ja que no té un nombre màxim de socis (i el capital mínim per engegar-la són 60 000 euros), encara que el mínim legal per constituir-la només n'és un. Els socis són normalment anònims, degut al seu elevat nombre. Són persones que compren accions de l’empresa, forma en que està dividit el seu capital, i que no fan més que rebre dividends –beneficis- quan l’empresa en té per repartir. Evidentment la seva responsabilitat és limitada. Els òrgans de govern de l’empresa estan constituïts normalment per empresaris professionals que no tenen per què ser socis.
• Cooperativa.- Associació lliure de persones per desenvolupar una activitat econòmica. No tenen afany de lucre, és a dir, no obtenen beneficis extra, tots els ingressos es fan servir per pagar els sous de les persones que hi treballen i  per cobrir costos de producció. El que sobra es reinverteix a l’empresa i al seu creixement. La responsabilitat dels socis està limitada al capital aportat, el nombre mínim de socis és de 2 a 5 (segons el tipus de cooperativa) i el capital mínim serà el que cada societat fixi en els seus estatuts.
Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes