3 de nov. 2014

UNITAT 3.- ELS DECISORS DE L’ECONOMIA (1BAH)


-A les persones se'ls suposa un comportament racional. Això vol dir que actuen buscant la màxima utilitat en les seues decisions. En la mateixa mesura actuen els agents econòmics de qualsevol economia (famílies, empreses i sector públic) tot i que el paper que exerceixen estarà condicionat pel sistema econòmic corresponent.
- Les famílies, formades per empresaris, treballadors, rendistes i consumidors, prenen les seues decisions de consum en funció de les seues preferències i les seues disponibilitats o nivell d'ingressos. Aquest depén de les rendes percebudes, ja siguen procedents del salari, els interessos o els lloguers.
- Les empreses produeixen els béns i serveis que demanen les famílies emprant els factors de producció aportats per aquestes. A més de maximitzar beneficis, altres objectius empresarials són: estabilitzar-se i créixer, generar ocupació i riquesa i respectar els valors socials i mediambientals.
- El sector públic intervé en major o menor mesura en el sistema econòmic. Es divideix en tres nivells en funció de l'àmbit geogràfic d'influència: local, autonòmic i estatal. Les funcions bàsiques del sector públic són: establir el marc jurídic-institucional, subministrar béns públics, redistribuir la renda i suavitzar la inestabilitat cíclica.
- El flux circular de la renda és el conjunt de relacions d'interdependència entre els agents econòmics en les economies on el mercat és el principal assignador de recursos.
- L'intercanvi permet la divisió del treball i l'especialització de les persones en tasques concretes, la qual cosa es tradueix en una major eficiència.
- Els consumidors, agrupats en famílies o economies domèstiques, decideixen quins béns i serveis consumir per satisfer millor les seues necessitats.
- Les empreses prenen decisions sobre la producció i distribució de béns i serveis, normalment, a canvi d'un benefici.
- El sector públic, format per les diferents administracions públiques, té com a principal objectiu aconseguir el màxim benestar per al conjunt de la societat prenent les decisions oportunes.
- La teoria econòmica suposa que, en decidir, les persones es regeixen pel principi de la racionalitat econòmica.
- La renda representa el valor o el preu que es paga per la utilització d'un recurs productiu en un període determinat de temps.
- Les empreses prenen decisions racionals sobre la producció i la distribució de béns i serveis utilitzant per a això els factors de producció aportats per les famílies.
- L'objectiu principal de les empreses és maximitzar el benefici, encara que també estabilitzar-se i créixer, generar ocupació i riquesa a la zona d'influència i respectar el medi ambient.
- El sector públic influeix en l'activitat econòmica establint les regles de joc i contribuint a un major repartiment de la liquiditat mitjançant els impostos, les despeses i el marc jurídic-institucional.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes