13 d’abr. 2015

UNITAT 10.- ESTATS FINANCERS DE L'EMPRESA (2BAH)


Els estats financers proporcionen el coneixement per poder pronosticar el futur de l’empresa, desvellant  les febleses i fortaleses des del punt de vista financer. L’anàlisi i diagnòstic consta de dues fases:
1) S'han de realitzar 3 tipus d'anàlisi: qualitatiu, estratègic i operatiu.
2) La segona fase de l’estudi dels estats financers està orientada a reflexionar sobre els balanços i comptes de resultats de l’empresa, tresoreria, costos i riscos financers. Es realitza una anàlisi de la situació financera i patrimonial de l’empresa a través de l’anàlisi de liquiditat, endeutament, evolució dels resultats i rendibilitat econòmica, mitjançant l’anàlisi de balanços i càlculs de ràtios que permeten fer conclusions sobre l’empresa.
Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes