2 de des. 2014

UNITAT 5.- EL FUNCIONAMENT DEL MERCAT (1BAH)


• A causa de l'especialització, les persones no produïm gairebé res del que necessitem, de manera que són necessaris uns mecanismes que afavoresquen l'intercanvi. Aquests mecanismes són el mercat i els diners. Al mercat, compradors i venedors realitzen els seus intercanvis amb facilitat gràcies a l'existència d'un mitjà de pagament-cobrament universal: els diners.

• Perquè existesca intercanvi, ha d'haver prèviament una oferta i una demanda. La demanda i l'oferta són les dues cares de la mateixa moneda: el mercat. La primera analitza el mercat des de la perspectiva dels consumidors i la segona, des de la perspectiva de les empreses. La demanda és la quantitat d'un bé que estan disposats a adquirir els consumidors a un preu determinat, tenint presents els preus dels béns relacionats, la renda (diners) disponible i els gustos o preferències. En canvi, l'oferta és la quantitat d'un bé que les empreses estan disposades a produir a un preu de venda determinat, tenint presents els costos dels recursos productius i els objectius empresarials.
 • Quan coincideixen els respectius plans de consum i de producció dels demandants i dels oferents amb les seues corresponents corbes de demanda i d'oferta es produeix l'equilibri en el mercat, i té lloc l'intercanvi d'una determinada quantitat de béns i serveis a un determinat preu.

• La variació del preu del bé en qüestió ocasiona moviments sobre la corba de la demanda. En canvi, les variacions en els restants factors (el preu dels béns relacionats, la renda disponible i els gustos) desplacen horitzontalment la corba de la demanda.

• La variació del preu del bé en qüestió ocasiona moviments sobre la corba de l'oferta. Les variacions en els restants factors (els costos de producció i els objectius empresarials) desplacen la corba de l'oferta horitzontalment.

• L'elasticitat de la demanda respecte al preu és una eina molt útil per a les empreses, perquè prediu com es veuran afectats els seus ingressos davant les variacions en el preu. Com més elàstica és la demanda d'un bé, més sensible és la variació de la quantitat demandada davant els canvis en el preu i viceversa.

• La demanda ve condicionada pel preu del bé en qüestió, pel preu dels béns relacionats (béns complementaris i béns substitutius), la renda disponible (la relació que guarda la quantitat demandada d'un bé amb l'increment de la renda permet classificar els béns en tres grups: béns inferiors, béns normals i béns de luxe) i les preferències del consumidor.
 • La corba de la demanda d'un bé és la representació gràfica de la funció de la demanda, la qual mostra les diferents quantitats d'aquest bé que els compradors estan disposats a adquirir a cada preu.

• L'oferta està condicionada pel preu del bé en qüestió, els costos dels recursos productius i els objectius empresarials.

• La corba de l'oferta d'un bé és la representació gràfica de la funció de l'oferta, la qual mostra les diferents quantitats d'aquest bé que les empreses estan disposades a produir a cada preu.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes