29 d’oct. 2012

MAPA COROPLÈTIC DE L'ATUR: EPA-3T-2012


Els mapes temàtics coroplètics s'utilitzen per cartografiar dades que es poden relacionar amb àrees de la superfície terrestre i mostren l'extensió territorial d'unes dades geogràfiques per mitjà de colors (usant els cromatismes dels semàfors, és a dir, verd-groc-roig, reforçats amb tonalitats de transició) o de trames (de menys a més intensitat, és a dir, de més clares a més fosques) que  recobreixen les diverses zones o àrees del mapa. La taxa d'atur per províncies es pot representar, com a l'exemple, per mitjà d'un mapa coroplètic en color on es representen les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al tercer trimestre de 2012 i recollides per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Als exàmens de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) de Geografia solen plantejar-se aquesta classe d'exercicis on els alumnes han de demostrar el domini d'aquesta tècnica de representació cartogrràfica i, per suposat, el coneixement del territori (en aquest cas de la localització de les provincies de l'Estat).

Les taxes d'atur per províncies usades per a la confecció d'aquest mapa coroplètic foren publicades el propassat divendres i signifiquen un nou rècord d'atur, amb una taxa mitjana estatal superior, per primera vegada en la història, al 25%, és a dir, que un de cada quatre membres de la població activa és a l'atur.

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes