19 de gen. 2012

TEMA 7: CLIMES I PAISATGES D'EUROPA (1r. d'ESO)

A Europa hi ha una varietat de climes i de paisatges molt àmplia. La Península Ibèrica, per la situació que ocupa al continent europeu, presenta algunes característiques particulars.


1.- Climes i paisatges d’Europa
1.1.- Europa: un continent petit.- Europa, més que un continent, és una extensa península situada a l’oest de la massa continental més extensa de la Terra: Euràsia. Si la comparem amb altres continents, veiem que Europa és un continent petit (encara que des d'un punt de vista estrictament geogràfic només es tracta d'una península del continent Euroasiàtic).
1.2. Europa: diversitat de climes i de paisatges.- La gran varietat de climes i de paisatges és deguda, principalment, a factors com ara la latitud, la influència del mar i el relleu. La major part del continent es troba situat en latituds mitjanes i, per tant, hi predominen els climes temperats. Les terres europees reben la influència marítima de l’oceà Atlàntic i del mar Mediterrani, i això origina temperatures suaus i precipitacions abundants en amples regions. El predomini de terres planes a la cara occidental afavoreix l’entrada d’aire humit i de pluges.
1.3. Vegetació i fauna d’Europa.- La vegetació natural del nord d’Europa és la tundra i més cap al sud hi trobem els boscos de coníferes. A la resta d’Europa, la vegetació natural ha desaparegut de zones extenses a causa de la intensa acció humana. La fauna també s’ha vist modificada per aquesta acció: els grans mamífers, com ara el llop i l’ós, s’han reduït notablement.


2. Climes i paisatges d’Espanya
2.1. Una gran diversitat de climes.- Els climes que podem trobar a Espanya presenten algunes diferències respecte dels climes temperats d’Europa. El clima oceànic (o atlàntic) ocupa una franja estreta del nord de la Península i es caracteritza per les temperatures moderades i les pluges abundants . El clima mediterrani típic s’estén al llarg d’una franja costanera a l’est i al sud de la Península i a les illes Balears: presenta hiverns amb temperatures suaus, estius calorosos i pluges escasses, irregulars, però amb fenòmens de gota freda a la tardor que poden provocar innundacions. El clima mediterrani continentalitzat ocupa la zona central peninsular, amb temperatures extremes (fred a l'hivern, molta calor a l'estiu) i precipitacions escasses que augmenten amb l'altitud de la Meseta i les serralades que la voregen. Les illes Canàries tenen un clima subtropical, és a dir, amb mitjanes entre els 17º C i els 25ºC durant tot l'any i unes pluges escasses que augmenten, a poc a poc, a l'allunyar-se de la costa i endinsar-se al mar.


3.- Els paisatges valencians.
Els valencians comptem amb una gran varietat de paisatges que es corresponen amb les tres varietats climàtiques principals, és a dir, la mediterrània, mediterrània continentalitzada (d'interior) i mediterrània seca cap al sud (Alacant): boscos mediterranis, boscos de coníferes (fruit de les repoblacions fetes després dels incendis), estepes, boscos de ribera (al costat dels rius), marjals i palmerars (com a resultat de l'acció humana).

Laulauenlaseuatinta

Laulauenlaseuatinta
https://laulauenlaseuatinta.carrd.co/

La Guerra de Successió a Vila-real

Himne a Vila-real (1274-2024)

Posts més consultats

Visualitzacions de pàgina l'últim mes